İnovasyon

MÜHENDİSLİK
ANLAYIŞIMIZ

Şirket içerisinde Patent – Faydalı model kültürü yaygınlaştırarak, innovatif her fikrin süreç içerisinde değerlendirilmesi, özel ürün ve proseslerin geliştirilmesi faaliyetlerinin şirket hafızasına kazandırılması hedeflenmektedir.

AR-GE teşvikleri ile özel ürün geliştirme faaliyetleri içerisinde nitelikli ve katma değer sağlanabilecek projeler ortaya çıkartılmaktadır.

Şirket stratejilerine uygun teknolojik yatırım ve geliştirme faaliyetleri takip edilerek, otomotiv endüstrisi ihtiyaçlarına göre projeler yürütülmektedir.