Sürdürülebilirlik

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK ve İNOVASYON

Dijital dönüşüm stratejimiz kapsamında, grup içindeki öncelikli ihtiyaçlarımızı belirleyerek aksiyon planlarımızı oluşturduk.

Aksiyon planlarımızı hazırlarken iyi örneklerin çoğaltılması ve deneyimlerin aktarılması için güncel teknoloji eğilimlerini göz önünde bulundurarak hareket ettik.

Öncelikle, güvenlik altyapısını sağlamlaştırıcı faaliyetleri hayata geçirerek veri güvenliği, bütünlüğü, gizliliği için önlemlerimizi aldık. Şirketlerimizde loglama raporlarının hazırlanmasını sağladık.

Daha sonra 2021 yılı başında oluşturduğumuz stratejik yol haritası izlenerek ERP sistemlerinden bulut sistemlere geçmek üzere S/4HANA çalıştaylarını düzenledik. Böylece ihtiyaç analizlerimiz doğrultusunda sürdürülebilir yönetim ve portallara güvenli erişim sağlamak üzere SAP S/4HANA geçiş sürecini tamamladık.