Sürdürülebilirlik

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK KURUMSAL YÖNETİM

TKG Grubu Kurumsal Sürdürülebilirlik Yaklaşımı, iş ve gelecek stratejilerini ele alarak tüm Çevresel, Sosyal ve Yönetimsel sürdürülebilirlik konularını içerir.

Sürdürülebilirlik bakış açımız bu konuları bütüncül bir yaklaşımla işler.

TKG Grup, küresel ölçekte sosyal ve iş hayatını etkileyen Çevresel ve Sosyal Mega Trendleri analiz ederek bir Sürdürülebilirlik Yol Haritası oluşturmuştur.

Ayrıca, Yol Haritamızda Sürdürülebilirlik Yönetimini İş Stratejileri ile ilişkilendirmek için iş eğilimleri ve konuma dayalı özellikler de dikkate alınmıştır.

Sürdürülebilirlik uygulamalarının ve yol haritasının faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi ve sürekli olarak izlenmesi TKG Grup Sürdürülebilirlik Kurumsal Yapısı altında gerçekleştirilir. Bu yapıda, Çalışma Grubu şirketlerde gerçekleştirilen faaliyetlerin koordinasyonu ve yılık çalışma planlarının uygulanmasını gerçekleştirirken, Sürdürülebilirlik Komitesi yılda iki defa bu faaliyetleri değerlendirmekte ve Yönetim Kuruluyla paylaşır.

Yaklaşımımızın gücü, güncel gerçekleri ve ihtiyaçları dinamik bir şekilde değerlendirmek ve stratejilerimizi buna göre ayarlamaktır.

Avrupa Yeşil Anlaşması, Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri, sürdürülebilirlik uygulamalarımızı ve uzun vadeli hedeflerimizi şekillendirmek için ana kılavuzlarımızdır ve bölgesel spesifik gereklilikler de yaklaşımımızı uygulanabilir kılmak için büyük önem taşımaktadır.