İK

İŞİMİZİN ODAĞINDA

İNSAN VAR!

İşimizin temelinde insan olduğunu vurgulamak, değerlerimizin ve stratejimizin merkezinde yer alıyor. İnsan kaynaklarına yönelik yaklaşımımız, istihdama katkı, toplumsal cinsiyet eşitliği, çalışan sağlığı ve güvenliği, yetenek ve bağlılık yönetimi, eğitim ve gelişim gibi konulara öncelik veriyoruz.

İstihdam konusunda katkı sağlamayı önceliklendirerek ve iş dünyasına yeni istihdam fırsatları sunarak, topluma pozitif etkilerde bulunmayı hedefliyoruz. Çeşitlilik ve kapsayıcılığı teşvik ederek, herkesin iş hayatına katılmasını destekliyoruz.

İş Sağlığı Güvenliği

Sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı sağlamak için de gerekli önlemleri alırız. Bu kapsamda risk değerlendirmeleri yapıyor, çalışanlarımıza iş sağlığı ve güvenliği konularında eğitimler veriyoruz. Worksafe İş Güvenliği Bilgi Yönetim Sistemi’nden İSG’ye ait tüm risk analizlerini yönetebiliyor ve takip edebiliyoruz.

Yetenek ve Bağlılık Yönetimi

Yetenek ve bağlılık yönetimi, iş gücümüzün sürdürülebilir başarısı için kritik bir rol oynar. Nitelikli iş gücü için yetenekli çalışanlarımıza kendilerini geliştirebilecekleri ortamı yaratıyoruz. SAP Success Factors sistemi üzerinden yetenek değerlendirme süreçlerini gerçekleştiriyoruz. Kariyer planlaması, eğitim ve gelişim fırsatlarıyla çalışanlarımızın potansiyellerini ortaya çıkarmalarını ve profesyonel olarak büyümelerini sağlamak için farkındalık yaratıcı çalışmalar yapıyoruz. Tüm bunların yanında, doğa fotoğrafçılığı eğitimleri, sosyal kulüpler ve birçok faaliyet ile de çalışanlarımızı sosyal hayatlarında da destekliyoruz.

Eğitim ve Gelişim

Eğitime ve gelişime verdiğimiz destek, çalışanlarımızın sürekli öğrenme ve kişisel gelişimlerine olanak tanır. Eğitim programları, seminerler ve mentorluk gibi kaynaklarla çalışanlarımızın yetkinliklerini artırmalarına yardımcı oluyoruz. Böylece, onların iş performansını artırarak geleceği başarıyla karşılıyoruz.

İşimizin odağında insan olduğumuzu vurgularken, açık iletişimi, iş birliğini ve takım ruhunu ön planda tutuyor, çalışanlarımızın fikirlerine değer vererek geri bildirimlerini dinliyoruz. Kısacası, işimizin merkezinde insan olduğunu vurgulayarak, her çalışanımızın başarılı olması için çaba harcıyoruz.

Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve
Çalışan Kadınların Güçlenmesi

Toplumsal cinsiyet eşitliği ve çalışan kadınların güçlenmesi, büyük önem verdiğimiz bir konudur. Eşit fırsatlar ve adil bir çalışma ortamı sağlamak için cinsiyet ayrımcılığını önlemek ve kadınların iş hayatında daha fazla rol alması için çalışıyoruz. Farkındalık yaratmak için birçok etkinlik ve proje düzenliyor, kadınların iş hayatında daha çok var olmalarını destekliyoruz.