İK

CV’ni Bizimle
Paylaş

İşimizin temelinde insan olduğunu vurgulamak, değerlerimizin ve stratejimizin merkezinde yer alıyor. İnsan kaynaklarına yönelik yaklaşımımız, istihdama katkı, toplumsal cinsiyet eşitliği, çalışan sağlığı ve güvenliği, yetenek ve bağlılık yönetimi, eğitim ve gelişim gibi konulara öncelik veriyoruz.

İstihdam konusunda katkı sağlamayı önceliklendirerek ve iş dünyasına yeni istihdam fırsatları sunarak, topluma pozitif etkilerde bulunmayı hedefliyoruz. Çeşitlilik ve kapsayıcılığı teşvik ederek, herkesin iş hayatına katılmasını destekliyoruz.