Sürdürülebilirlik

İNSAN VE TOPLUM

“İşimizin odağında insan var” mottosuyla başlattığımız istihdama katkı, toplumsal cinsiyet eşitliği ve çalışan kadınların güçlenmesi, çalışan sağlığı ve güvenliği, yetenek ve bağlılık yönetimi, eğitime ve gelişime destek önceliklendirdiğimiz konular arasında.

Eğitime Destek

Eğitimin gelecek demek olduğunun bilincindeyiz. Buradan hareketle ülkemizin çağdaş uygarlık seviyesine ulaşmasına katkı koymak için tüm çalışanlarımızın eğitim gören çocuklarına yılda 1 kez eğitim destek ödemesi yapıyor, MESS aracılığıyla bazı çalışanlarımızın çocuklarına yönelik eğitim bursları sağlıyoruz.

Ayrıca MEB ile imzaladığımız protokol sayesinde, meslek lisesi mezunu olmayan çalışanlarımıza meslek lisesi diploması kazandıracak bir uygulama yürütüyoruz. Bu sayede çalışma arkadaşlarımız iş hayatları devam ederken, program kapsamında görevli eğitmenler tarafından denetlenip, program sonunda sınava girerek tüm Avrupa’da geçerli bir meslek lisesi diploması almış oluyorlar.

Toplumsal Cinsiyet Eşitliği

Toplumda eşitlik temel değerlerimiz arasında. Bu konuda hem sektöre hem topluma örnek olmak amacıyla çeşitli faaliyetler gerçekleştiriyoruz. Grup şirketlerimizle kadınların iş hayatında yer alması için çeşitli projeler yürütüyoruz.

Bu projeler sayesinde, 2020 yılında OSB’lerde en fazla kadın istihdam yapan ilk 100 firma arasından 49. Sırada olmanın gururunu yaşıyoruz.

Ayrıca toplumsal cinsiyet eşitliğini konu edinen global dayanışma hareketlerini desteklemek için çeşitli farkındalık iletişimi yapıyoruz.