Sürdürülebilirlik

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK
KÜLTÜRÜ İLE ÇALIŞIYOR
DÜNYAMIZA VE
GELECEĞE
DEĞER KATIYORUZ!

TKG Grup olarak, küresel ölçekte sosyal ve iş hayatını etkileyen çevresel ve sosyal mega trendleri detaylı bir şekilde analiz ederek, sürdürülebilirlik yol haritamızı oluşturduk. Ülke kaynaklarına yapılan yatırımlar, tedarik zincirinde sürdürülebilirlik, ekonomik sürdürülebilirlik, üretim ve sorumlu tüketim gibi birçok konuya odaklanmaktayız.

Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri de bizim için önemli bir rehber niteliği taşımaktadır. Bu hedefler doğrultusunda sürdürülebilirlik uygulamalarımızı ve uzun vadeli hedeflerimizi şekillendiriyoruz.

Sürdürülebilirlik yol haritamız, iş dünyasında ve toplumda olumlu bir etki yaratmayı hedeflemektedir. Kaynakları verimli kullanarak atık miktarını azaltmak, çevre dostu üretim süreçleri benimsemek ve döngüsel ekonomiye geçiş yapmak gibi adımlarla çevresel etkimizi minimize etmeyi hedefliyoruz. Aynı zamanda, tedarik zincirimizde sürdürülebilirlik ilkesini benimseyerek, sürdürülebilir ürün ve hizmetler sunmayı amaçlıyoruz.

Ekonominin sürdürülebilirliği de bizim için büyük önem taşıyor. Üretim süreçlerimizi optimize ederek verimliliği artırmak, kaynakları doğru bir şekilde yönetmek ve sorumlu tüketimi teşvik etmek amacıyla yatırımlar yapıyoruz. Bu şekilde, uzun vadeli büyüme ve sürdürülebilir bir ekonomik yapı oluşturmayı hedefliyoruz. Bu kapsamda, sürdürülebilirlik uygulamalarımızı sürekli olarak gözden geçiriyor ve geliştiriyoruz. Çevresel ve sosyal performansımızı izliyor, raporluyor ve bu alanda sürekli iyileştirmeler yapıyoruz.

Aynı zamanda, sürdürülebilirlik yol haritamızın başarıya ulaşması için iş birliklerine ve paydaş ilişkilerine de büyük önem veriyoruz. İş ortaklarımız, tedarikçilerimiz ve diğer paydaşlarla iş birliği yaparak, sürdürülebilirlik hedeflerimize ulaşmada ortak çözümler geliştirmeyi hedefliyoruz.