Sürdürülebilirlik

SORUMLU ÜRETİM ve TÜKETİM

Tüm üretim süreçlerimizde sürdürülebilirlik kavramının temel ilkelerinden biri olan sorumlu tüketim anlayışını benimsiyor ve faaliyetlerimize uyarlıyoruz. Özellikle, üretimden kaynaklanan emisyonların azaltılması, enerji verimliliği, atık yönetimi gibi konularda proaktif yaklaşımlar oluşturuyor ve optimum çözümler oluşturuyoruz. Strateji planımızda 2024 yılı sonuna gelindiğinde, karbon emisyon salınımlarımızı %30 oranında azaltmayı hedefliyoruz. Bu kapsamda, yenilenebilir enerji ve diğer emisyon azaltımı faaliyetlerine son derece önem veriyoruz. Karbon emisyonunun azaltılması, özellikle Paris Küresel İklim

Anlaşması’ndan sonra tüm dünyada en önemli küresel mega trendlerden biri olduğundan, stratejimizde ana unsurlardan biridir. TKG olarak, üretim faaliyetlerinden kaynaklanan karbon emisyonumuzu önemli ölçüde azaltmak için Avrupa Yeşil Mutabakat gerekliliklerine tamamen uygun hedefler belirliyor ve diğer inisiyatiflerin yanı sıra güneş enerjisi kurulumu gibi gerekli aksiyonları alıyoruz.

Çevre Dostu Üretim,
Atık Yönetimi ve Döngüsel Ekonomi

Üretim faaliyetlerimiz kaynaklı oluşan atıklarımızın tamamına yaralı hale dönüştürülebilir yaklaşımını uyguluyor ve buna yönelik adımları atarak, gerekli aksiyonları alıyoruz. Sahip olduğumuz sıfır atık ve ISO 14001-2015 belgelerimiz de bunun en önemli göstergesi olmakta.

Ayrıca ÇEVKO, Çevre Koruma ve Ambalaj Atıklarını Değerlendirme Vakfı’nın ağaçlandırma kampanyalarına katılım sağlıyoruz.

Su tüketimi konusunda da son derece dikkatli ve sorumlu davranıyoruz. Kapalı çevrim sistemlerimiz vasıtasıyla suyu tekrar tekrar kullanarak gereksiz tüketimlerin önüne geçiyoruz.

Tüm bu faaliyetlerin yanında, bilinçlendirme ve farkındalık faaliyetlerimizi de gerçekleştiriyoruz. Dünya Çevre Günü’nde çocuklarımız için resim yarışması ve geri dönüşümlü atıklarla obje yarışması gibi aktiviteler hem çevrenin korunmasına hem de sorumlu tüketime yönelik bilinçlendirmeyi sağlamayı amaçlıyor.

Tedarik Zincirinde Sürdürülebilirlik

Değer zincirimizin en önemli unsurlarından biri olan tedarik zincirinde de, sürdürülebilirlik anlayışımızı en uca kadar iletecek şekilde uygulamalarımız gerçekleştiriyoruz. Bu kapsamda tüm tedarikçilerimizin çevresel anlamda performanslarını değerlendiriyoruz. Bu değerlendirme sonuçlarını kendileriyle de paylaşıyor ve gelişime açık noktalarda ilerlemelerini takip ediyoruz.

Aynı zamanda ortak platformlar oluşturup sürdürülebilirlik anlamında iş birlikleri kurmak için sürekli fikir paylaşımlarında bulunuyoruz.

Tedarikçi faaliyetlerini yürütmek için oluşturduğumuz SQA ekibimiz satın alma, kalite ve proje bölümlerinden arkadaşlarımızın katılımı ile oluşmakta.

Düzenli olarak her yıl sonu bir sonraki yıl için tedarikçi gelişim faaliyetlerini organize eden ekibimiz ilk kez çalışılacak tüm tedarikçilerimize içerisinde sürdürülebilirlik ile ilgili sorularından yer aldığı “Tedarikçi Risk Analizi” soru listemizi ileterek denetimlerimizi gerçekleştiriyorlar.

Bu denetimde amacımız tedarikçi ile çalışmaya başlamadan önce riskleri belirleyip, bu tedarikçi ile çalışılıp çalışılmayacağına karar verilmesi. Ayrıca bu denetimi seri olarak çalıştığımız ve performansında risk gördüğümüz tedarikçilerimize de uyguluyoruz.

Seride olan tedarikçilerimiz için ise Tedarikçi Performans Değerlendirme sistemimiz mevcut, bu sistem çıktıları SQA ekibimizinalacağı aksiyonlarda öncelik niteliği taşıyor.